Enhance Your News Stories with Timepath's Interactive Timeline Collections

Transform how readers engage with your news website using Timepath's Timeline Collections. Ideal for publishers and journalists, our collections effortlessly turn your articles into interactive, chronological timelines. Automatically generate timelines from your articles, enriching your stories with dates, titles, body texts, and images directly extracted from the content. Elevate your storytelling and keep readers captivated longer.

Tap voor vorig artikel
Tap voor volgend artikel
Tijdlijn Oekraïne in beeld en geluid
Poster
20 februari om 18.18

Video | Kan NAVO-functie 'bromance' tussen Zelensky en Rutte veranderen?

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky ziet Mark Rutte als nieuwe NAVO-topman wel zitten. De twee hebben dan ook een warme band. Maar onze buitenlandverslaggever Matthijs le Loux legt uit waarom de relatie zal verand...

17 februari om 15.27

Zelensky stelt dat Rusland Avdiivka niet heeft veroverd ondanks vertrek Oekraïne

Ondanks dat het Oekraïense leger zich heeft teruggetrokken uit de zwaar belegerde Oekraïense stad Avdiivka hebben de Russen niks gewonnen. Dat zei de Oekraïense president Volodymyr Zelensky zaterdag als reactie op het nieuws over de terugtrekking.

17 februari om 14.43

Vicepresident VS over steun voor Oekraïne: 'Geen ruimte voor spelletjes'

Er is geen ruimte voor "politieke spelletjes" rond de steun voor Oekraïne. Dat zei de Amerikaanse vicepresident Kamala Harris op de veiligheidsconferentie in München. Ze reageerde daarmee op een vraag over uitblijvende steun voor Oekraïne van haar land.

Poster
09 februari om 13.26

Video | VS levert nieuwe raketten aan Oekraïne: hierom zijn ze er blij mee

Oekraïne krijgt een nieuwe langeafstandsraket. Ondanks dat het bereik van eerder geleverde raketten groter is, wordt dit toch als een bijzonder wapen voor de Oekraïners gezien. Dat zit zo.

03 februari om 21.52

Rusland verwijt Oekraïne oliebrand, Zelensky wil generaal ontslaan

Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Deze keer: Moskou wijst naar Kyiv vanwege een grote brand bij een olieraffinaderij. Ook zouden Oekraïense troepen een populaire bakkerij hebben beschoten. En Nederland gaat Rusland op het matje roepen wegens de arrestatie van twee NOS-journalisten tijdens een demonstratie in Moskou.

Poster
02 februari om 15.39

Video | Oekraïne valt oliedepots ver van het front aan: dit is de tactiek erachter

Oekraïne heeft de laatste weken meerdere oliedepots en olieraffinaderijen in Rusland aangevallen. Defensie-expert Patrick Bolder van denktank HCSS legt de tactiek hierachter uit.

20 februari om 18.18
17 februari om 15.27
17 februari om 14.43
09 februari om 13.26
03 februari om 21.52
02 februari om 15.39

Trusted by

Snowworld
DPG Media
7sur7
RTL Nieuws
ED
NRC Media
HLN
Algemene Dagblad
Playbill
BD
European Policy Centre
NU

Tag-Based Timeline Generation

Streamline content organization with tag-based timeline creation. Articles tagged with specific topics, like 'US election', are automatically integrated into relevant timelines, enhancing topical coherence.

Timeline widget
Timeline widget for Publishers

Automated Article Conversion

Automatically transform your articles into interactive timelines. Copy and paste your content, and let Timepath handle the rest, extracting key details to create a cohesive narrative.

Increased Time on Site

Engage your audience longer, with a 30% increase in time spent on your site. Our Timeline Collections provide a captivating overview of topics, encouraging readers to delve into related articles.

Analytics of your timeline
High Interaction Rate

High Interaction Rate

With a 20% interaction rate, our Timeline Collections significantly boosts reader engagement, encouraging deeper exploration of your content.

icon-customizetimeline

Customizable Display

Tailor the collections’s appearance to fit your site's design. Customize the display to create a seamless user experience that complements your articles.

Simple Embedding Process

Integrating the timeline collection into your site is as easy as embedding a video. Just copy the embed code and paste it into your HTML, enriching your stories with interactive timelines.

Boost User Engagement with Timepath's Embedded Timelines

The birth of Timepath

Timepath was born from a simple yet powerful mission: to revolutionize timeline creation by making it efficient and universally accessible. Fueled by the belief that everyone should have the tools to express their stories visually, the platform is designed to be both user-friendly and free of charge.

Frido van Driem

Creator of Timepath
Laura Coppens
Laura Coppens
Online content specialist
We just celebrated our 25 year anniversary of our company. With Timepath we were able to create a beautiful timeline about our company history and share our achievements. The tool is quick and easy to use!
Jolanda Vogelaar
Jolanda Vogelaar
Journalist DPG Media
Timepath timeline maker meets a need we already had: a tool that allows you to quickly and user-friendly create beautiful, clear timelines. Timelines lead to an increase in the engagement rate, and visitors spend more time reading our articles.
Dennis van Luling
Dennis van Luling
Chief Editor RTL Nieuws
As the chief editor of RTL Nieuws, I can confidently say that with Timepath liveblogging, we're able to provide real-time updates to our readers as events unfold, keeping them informed and engaged like never before.

Transform News Consumption with Interactive Timelines

For publishers and journalists, the art of storytelling is evolving. Timepath's Timeline Collections offer a powerful tool to not just tell stories but to visualize them, creating a narrative journey for your readers. By embedding interactive timelines into your articles, you not only enhance the reading experience but also encourage deeper engagement and understanding of complex topics. Elevate your digital storytelling with Timepath and see your stories come alive in the timelines of history.

Frequently Ask Questions

What are Timeline Collections?

How do Timeline Collections work?

Who can benefit from using Timeline Collections?

How do I create a Timeline Collection?

Can I customize my Timeline Collections?

What types of content can be included in a Timeline Collection?

How do Timeline Collections enhance reader engagement?

Are Timeline Collections mobile-friendly?

How do I embed a Timeline Collection into my website?

Can I track the performance of my Timeline Collections?